Suunto Mosquito

Beskrivning:

Klocka och dykdator i ett med alla tänkbara funktioner så som dykning med vanlig luft, dykning med nitrox, klocka, datum, decompressionsdykning utöver alla vanliga dykdator-funktionerna.
Suunto Mosquito har en tydlig belyst samt lättöverskådlig display.
Datorn kan också lätt integreras med PC (tillbehör) för att på ett enkelt sätt få mer information samt trevliga profiler utskrivet från hemdatorn. Övriga funktioner som tid, djup, maxdjup, temperatur, uppstigningshastighet, dykplanering, dyksimulator, ljud och visuellt larm funktioner visas överskådligt på displayen.

Utöver alla dykfunktioner är Mosquito även utrustad med en vanlig klocka med datum, tid, kalender, tidtagning samt larm för väckning m.m. Mosquito är även försedd med Suunto´s RGBM (Reduced Gradient Bubble Model) Moquiton lagrar alla dyk i datorn under hela datorns livstid samt 36 timmars dykprofil. Det går också att ställa in datorn för att visa 60 sek intervall på dykprofilen vilket medför att upp till 100 timmars dykprofil visas i loggboken. Nitroxgasen går att ställa in mellan 21 - 50 % med intervallet 1, partialtrycket ställs mellan 1,2 - 1,6 med intervallet 0,1.

 
Dykdator Suunto Mosquito 3100 SEK
Suunto Mosquito Interface PC 870 SEK