Platina Evolution BCJ-5500

Beskrivning:

• Västen med stor flytkraft. En blåsa som omger kroppen
och därför ger en bra flytkraft och stabilitet.

• Stabiliserande ryggplatta för flaska.

• Integrerat viktsystem.

• 1000 denier nylon skal för överlägsen styrka och beständighet.

Jämfört med enkla tvådimensionella typer av västar har BJC-5500 ökat flytkraften med 16 % genom deras tredimensionella utveckling.

 
Platina Evolution BCJ-5500. Välj typ: 6495 SEK